Vrijuit leven

TransForm Astrid

Hou je jezelf klein? Zijn er gedachten of patronen die je tegenhouden? We hebben allemaal blokkades die ontstaan zijn door ervaringen in ons leven of die overgeërfd zijn die maken dat we ons niet echt authentiek uitdrukken. Diep vanbinnen voel je dat er meer zit maar je kan er niet aan. Je voelt je onzeker, ervaart tegenslagen, je bent niet zo gelukkig als je zou kunnen zijn. Als gecertificeerd Professionele coach kan ik je helpen je hier voorgoed van te bevrijden en weer te stralen in diepe connectie met jezelf. Ik geloof dat we allemaal het geboorterecht hebben een prachtig leven te leven, onze zielenvreugde met anderen te delen en onze missie te leven.

Healer – Coach

Astrid Vereecken

Steun en begeleiding tijdens transformatieprocessen

Services

Take time to create your most wanted Self

“Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment”
Boeddha

TransFormAstrid’s mission is all people living authentically , freed from limiting beliefs from lifetime and inherited, so they can live their Souls passion and together create world peace.

TransFormAstrid’s missie is dat mensen authentiek leven, bevrijd van belemmerende overtuigingen opgeslagen tijdens het leven of overgeërfd, zodat ze hun zielenpassie kunnen leven en samen wereldvrede bereiken.

Emotionele DNA Healing

Emotionele DNA Groepshealing

Coaching
teaching

Workshop
Vrij Je Zelf

Sound
healing

Vrouwen
Power

Aanbod

YOUR Transformation

Aanbod

Events

We Strive To Live With Compassion, Kindness And Empath
Nieuwsbrief

Wie is Astrid

ADVANCING CRAFT
CONNECT PEOPLE

I am a powerful Emptic lady with a mountain of tools with which a person can grow internally and a clear intuition. For years I had the feeling that I could not get my strength, I felt small and insecure and I searched for ways to become myself (and therefore happy). At the same time, I developed my talent to coach and employer people and I found ways to provide people with a transformation similar to mine. I have a clear mission to support you while you crawl out of your cocoon and make yourself self-reliant, I am very happy about this. If you feel I can help you one step further, reach out and contact me today to discover what I can do for you.

Ik ben een krachtige emptische madam met een berg aan tools waarmee een mens innerlijk kan groeien en een heldere intuïtie.
Jarenlang had ik het gevoel dat ik niet aan mijn kracht kon komen, voelde ik me klein en onzeker en heb ik een zoektocht gedaan naar manieren om mezelf (en dus gelukkig) te worden. Tegelijkertijd ontwikkelde ik mijn talent om mensen te coachen en te employeren en vond ik manieren om mensen eenzelfde transformatie als de mijne aan te reiken.
Ik heb een duidelijke missie jou te ondersteunen terwijl je uit je cocon kruipt en je daarin zelfredzaam te maken, ik word hier zielsgelukkig van.
Heb je het gevoel dat ik je een stap verder kan helpen, reik me de hand en neem vandaag nog contact op om te ontdekken wat ik voor jou kan betekenen.